Metoda byla vyvinuta prof. dr. Georgi Lozanovem a prof. dr. Gatevou a pro své vynikající výsledky doporučena nezávislou komisí expertů UNESCO.

Více o sugestopedii

CO JE SUGESTOPEDIE?
(název je odvozen od anglického „suggestion“ – návrh, podnět, inspirace)

Sugestopedie je metoda přirozeného učení, které:

- vychází z celku:
Význam slov se učí ve větě, v kontextu příběhu, živým, zábavným způsobem. Vychází se tedy z celku, z něhož se postupně vybírají a procvičují určité jevy. Jednotlivé kroky výuky jsou systematicky provázány a jejich logika se plně projeví v závěru, kdy dojde k sestavení celé mozaiky.

- respektuje všechny učební typy
- vizuální typ si dobře pamatuje obličeje, k učení potřebuje tabulky, grafy, ilustrace, psané slovo, při odpočinku čte knihu či sleduje film
- kinestetický typ při rozčilení zatne zuby, pěsti, pochoduje sem a tam, gestikuluje, odpočívá sportem, nejlépe se učí, může-li zapojit celé tělo a prožívat situaci na vlastní kůži
- auditivní typ si dobře pamatuje to, co slyší, dává přednost přednáškám před knihami, při odpočinku poslouchá hudbu

Při tradičním způsobu výuky jsou některé typy ve výrazné nevýhodě a stres z domnělé absence nadání pro jazyk vytváří bloky. Sugestopedická výuka vychází vstříc všem učebním typům.

- je multisenzorické

 

Využívá skutečnosti, že dlouhodobá pamět‘ je založena na řetězci odkazů. Pouhý závan vůně či známá melodie vyvolávají kaskádovitý kaleidoskop vzpomínek. Čím více smyslů je zapojeno při vnímání informace, tím snazší je její uložení a vyvolání.

- stimuluje levou i pravou hemisféru
Výuka je v určitých fázích provázena speciálně vybranou hudbou, která aktivizuje mozkovou činnost, a nový materiál je prezentován takovým způsobem, aby se zapsal do dlouhodobé paměti a získané poznatky byly trvalé.

- věnuje velkou pozornost udržení optimálního stavu mysli, soustředění. Proto nedochází k jevu, kdy je člověk učen, ale neučí se.

Prokazatelné výsledky sugestopedické výuky:
- nejméně 3x lepší výsledky v efektivitě a rychlosti učení, studenti zvládnou minimálně 3x větší množství učiva
- odstranění psychických bloků, které zabraňují v cizím jazyce mluvit, a zážitek úspěchu výrazně zvyšují motivaci k dalšímu studiu
- sebedůvěra při aktivní komunikaci
- trvale získané vědomosti

overview-tab