Metoda byla vyvinuta prof. dr. Georgi Lozanovem a prof. dr. Gatevou a pro své vynikající výsledky doporučena nezávislou komisí expertů UNESCO.

Profily lektorů

Lektorka: Mgr. PETRA KOŘENÁ (Cindy)

- absolventka anglistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
- dvouletá jazyková praxe v USA a ve Velké Británii
- nejvyšší zkouška angličtiny Cambridge Certificate of Proficiency
- kurzy sugestopedie ve Velké Británii u Michaela Lawlora, zakladatele celosvětové organizace SEAL (Společnost pro efektivní a afektivní učení) (Kemble, Velká Británie) a Grethy Hooper Hansen, výkonné předsedkyně téže společnosti (Ipswich, Velká Británie)
- školení 1. stupně u prof. dr. Georgi Lozanova – sugestopedie a její nejnovější vývoj (Viktorsberg, Rakousko)
- školení 2. stupně u prof. dr. Georgi Lozanova, zakončené certifikací pro výuku dospělých autentickou Lozanovovou metodou (Viktorsberg, Rakousko)
- „Teacher Training Course“ u Marka Fletchera, M. A.,  School of English Studies s akreditací Britské rady (Folkestone, Velká Británie)
- školení u prof. dr. Georgi Lozanova, zakončené certifikací pro výuku dětí  autentickou Lozanovovou metodou (Vídeň)
- jeden ze zakládajících členů asociace LITA (Lozanov International Trainers Association)
- kurz metodologie a jazykových dovedností na úrovni C2 na Oxford House College  spolufinancovaný programem Podporujeme vaši budoucnost ESFCR (Oxford, Velká Británie)
- osmnáctiletá praxe ve vyučování angličtiny

 

Lektor: BRIAN LAMONT MURDOCK, BA

(* 10. 9. 1967, Willimantic, Ct., USA)
- absolvent Daytonské univerzity (1989)
- v České republice působí jako lektor anglického jazyka od roku 1992 (Během této doby získal bohaté zkušenosti při výuce různých věkových skupin odlišných úrovní znalostí. Plynule ovládá český jazyk, což mu pomáhá v rozpoznávání a řešení specifických potíží česky mluvících studentů. Při výuce ze zřejmých důvodů češtinu nepoužívá.)
- absolvoval kurz Berlitzovy metody pořádaný touto renomovanou mezinárodní jazykovou školou (V srpnu 1998 v ní začal učit a po šesti měsících vykonávat funkci „local instructional supervisor“, ve které dohlížel na kvalitu učení na celé této škole.)
- v roce 2006 získal certifikát CELTA s vyznamenáním (The Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults – celosvětově uznávaný kurz metodologie výuky angličtiny pro dospělé univerzity Cambridge)
- v současné době nabízí své intenzivní pobytové kurzy a spolupracuje se sugestopedickou jazykovou školou Multilingua

 

Lektorka: Mgr. IVANA FINDUROVÁ (Sue)

- absolventka anglistiky a germanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého  v Olomouci
- šestiměsíční jazyková praxe ve Velké Británii
- studium angličtiny na jazykové škole The Brasshouse Centre v Birminghamu
- kurz Silvovy metody
- studium oboru Kultura řeči a umění komunikace na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
- studium angličtiny na jazykové škole Brighton School of English, Velká Británie
- kurz hudebně-dramatické výchovy na Masarykově univerzitě v Brně
- absoloventka metodického kurzu pro učitele u Marka Fletchera na SES Folkestone, Velká Británie
- absoloventka kurzu obchodní angličtiny BEC Higher pedagogická činnost:
- jazykové kurzy s odborným zaměřením (technické)
- kurzy anglického jazyka různých pokročilostí
- kurzy anglického a německého jazyka pro děti
- kurzy anglického jazyka s využitím sugestopedie
- kurzy angličtiny s využitím Brain-Friendly Learning
- osmnáctiletá praxe ve výuce angličtiny, věnuje se také soukromé výuce a praxi na překladech

 

Lektorka: Mgr. RENATA ESCOBAR (Liz)

- absolventka anglistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
- dvouletá jazyková praxe v USA a ve Velké Británii
- nejvyšší zkouška angličtiny Cambridge Certificate of Proficiency
- kurzy sugestopedie a relaxačních technik ve Velké Británii u Michaela Lawlora, zakladatele celosvětové organizace SEAL (Společnost pro efektivní a afektivní učení (Kemble, Velká Británie)
- vyškolena jako British Council Teacher Trainer (metodik učitel), absolvovala kurzy British Studies a ELT Drama pořádané Britskou radou v ČR
- lektorka na metodických kurzech pro učitele a v projektech Britské rady (např. Roma Children, Promoting Multicultural Education), prezentace na konferencích a seminářích
- ESOL Examiner – zkoušející Britské rady pro mezinárodně uznávané Cambridgeské zkoušky KET, PET, FCE
- výuka španělštiny, překladatelství