Metoda byla vyvinuta prof. dr. Georgi Lozanovem a prof. dr. Gatevou a pro své vynikající výsledky doporučena nezávislou komisí expertů UNESCO.

VZNIK A VÝVOJ SUGESTOPEDIE

Sugestopedie je metoda učení a také metoda komunikace pro osvobození skrytých schopností lidského mozku / mysli v procesu vzdělávání a osobního růstu, opírá se zejména o desugesci čili osvobození od omezujících přesvědčení (jak málo a pomalu jsme schopni se učit, s jakou námahou, jak limitované jsou naše schopnosti).

Umožňuje učit se minimálně 2 – 3x rychleji, často i mnohonásobně více, bez klasických domácích úkolů a zátěže.

Slovo „suggest“ v angličtině znamená „nabídnout, navrhnout“. V tomto významu „I suggest“ – „já navrhuji“, ale ty máš svobodu si vybrat a přijmout či ne.

Počátky sugestopedie
Metoda vznikla v Bulharsku, jejím autorem je prof. Georgi Lozanov, lékař, psychoterapeut. V kontextu své psychoterapeutické práce zjistil, že mnozí z jeho pacientů vykazovali mimořádné kvality, jež převyšovaly běžná očekávání týkající se možností lidské mysli.

V knize Suggestopedia/Reservopedia o tom píše:

„Vždy jsem si myslel, že – obrazně řečeno – my lidé jsme padlí andělé, uvěznění bohové, zhypnotizované duše, které uvěřily v sebeomezující ponížení. (…)

Ale poslechněte si, co se mi jednou přihodilo. Z ničeho nic jsem dostal dar. Osud se rozhodl dát mi skvělý dar, ačkoli jsem si nezasluhoval tolik pozornosti.

A zde je ten dar: V mé psychoterapeutické práci jsem měl jeden velmi zajímavý případ. V roce 1955 mi jeden z mých pacientů, svářeč, který navštěvoval večerně střední školu, řekl: „Doktore, já teď musím jít do večerní školy. Dostali jsme za úkol naučit se zpaměti báseň, ale já jsem ani neotevřel učebnici. Jestli budu vyvolaný, … celý článek

ŽIVOTOPIS

Abyste dobře porozuměli mé práci, musím se vám představit a říci vám, jak se to, co jsem vytvořil, vztahuje ke mně – ne proto, že já bych byl nějak zajímavý, ale je vždy lepší o autorovi zvláštních prohlášení něco vědět …

Rodina a běžné aktivity
Narodil jsem se v Sofii 22. července 1926. Můj otec byl docentem na univerzitě a později školním inspektorem, ředitelem školy a učitelem dějepisu. Má matka byla právnička. Dokončil jsem střední školu a pak studoval šest let na Univerzitě v Sofii. Vystudoval jsem medicínu a hned poté se specializoval na psychiatrii a neurologii, nejvíce mě ale zajímala psychoterapie. Vypracoval jsem dizertační práci na Bulharské akademii věd a získal specializaci v oboru fyziologie mozku. Zároveň jsem se zapsal znovu na univerzitu, abych získal druhý diplom z oboru pedagogika a psychologie. Mezitím jsem dokončil své první experimenty v sugestopedii a použil je při obhajobě mé práce v postgraduálním studiu. Doktorem věd jsem se stal v roce 1971. Poté jsem byl jmenován univerzitním profesorem.

Kde jsem pracoval jako lékař
V průběhu své specializace a poté jsem pět let pracoval v největších psychiatrických zařízeních naší země (Byala a Kurilo), z toho poslední dva roky jako ředitel nemocnice v Kurilu. Devět let jsem pracoval v Městské psychoneurologické ambulanci v Sofii – psychoterapie s ambulantními pacienty a dva roky v Institutu postgraduálního vzdělávání, kde jsem vyučoval lékaře psychoterapii. Zároveň jsem se ve svém volném čase zabýval experimentální prací týkající se mozkových funkcí na Bulharské akademii věd.

Kde jsem pracoval jako … celý článek